Incumbenzas

Uffizi dal stedi civil

L’uffizi dal stedi civil Malögia cumpiglia las vschinaunchas da Bergiaglia, Bever, Celerina/Schlarigna, La Punt-Chamues-ch, Madulain, Puntraschigna, Samedan, S-chanf, Sils/Segl in Engiadina, Silvaplauna, San Murezzan e Zuoz.

L’uffizi dal stedi civil da la regiun Malögia es cumpetent per la documentaziun dal stedi civil. Per exaimpel in cas da naschentscha, arcugnuschentscha, copulaziun, mortori u in cas da declaraunza d’ün nom. El as rechatta al plaun terrain da la chesa cumünela a San Murezzan vschinauncha. 


Incumbenzas da l'uffizi dal stedi civil

In prüma lingia cumpiglia la lavur da l’uffizi dal stedi civil la documentaziun dal stedi civil. El cussaglia in cas da 

  • Naschentscha
  • Arcugnuschentscha
  • Copulaziun
  • Mortori
  • Declaraunza d'ün nom
  • Puster documaints 

Squedra da l'uffizi dal stedi civil

Irene Wüthrich, mnedra dal post e uffizianta da stedi civil 

Angela Brunoldi Bongulielmi, uffizianta da stedi civil

Claudia Vondrasek, uffizianta da stedi civilContact

Cunvegna da termin zieva preavis.

Uffizi dal stedi civil de la Regiun Malögia

Via Maistra 12, 7500 St. Moritz

081 836 30 80

081 836 30 82

Uras d'avertüra

Lündeschdi fin gövgia, 8.30 fin 11.30, 14.00 fin 17.00 
Venderdi, 8.30 fin 11.30, 14.00 fin 16.00

Ulteriuras infurmaziuns e downloads davart il tema